ฤดูหนาวเริ่ม 17 ต.ค. อธิบดีกรมอุตุฯเผยอุณหภูมิต่ำกว่าปีก่อน ‘4 จังหวัด’ เย็นยะเยือก 7-8 องศา

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2562 โดยระบุว่า ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 เนื่องจากอุณหภูมิต่่าสุดบริเวณประเทศไทยตอนบน จะลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยในระดับล่างที่ความสูงประมาณ 100 เมตรถึงประมาณ 3,500 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงประมาณ 5,000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก รวมทั้งปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่าหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป

นายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า ฤดูหนาวปีนี้จะมีช่วงเวลาที่ยาวนานและมีอุณหภูมิต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยจังหวัดที่จะมีอากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ำที่สุด 7-8 องศาเซลเซียสในปีนี้ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน นครพนม และสกลนคร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*