มทร.ธัญบุรี ทำ ‘หมวกมัดย้อม’ เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

นายสุรจิตต์ แก่นพิมพ์ หัวหน้าโครงการและอาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่าได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ยกตัวอย่างเช่น โครงการ “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ-ธัญบุรี ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ ที่ต้องการหมวกมัดย้อม สามารถสร้างเกราะกำบังส่วนตัวให้กับผู้ป่วยได้เมื่อต้องการ เพราะว่าถ้าใส่วิกผมเป็นเวลานานอาจทำให้ร้อน

โดยหมวกมัดย้อม ทั้ง200 ใบ เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาจิตรกรรม ที่เรียนในรายวิชาออกแบบการย้อม เพื่องานออกแบบแฟชั่น การนำศาสตร์ที่ได้เรียนไปประยุกต์และใช้ประโยชน์ในงานด้านการช่วยเหลือสังคม และเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติ โดยได้พูดคุยเบื้องต้นกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จัดทำหมวกมัดย้อมมอบให้กับทั้ง 7 สถาบันมะเร็งทั่วประเทศไทย

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เผยว่า สำหรับโรคมะเร็งเป็นโรคที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตอันดับ 1 ใน 1 ปี พบผู้ป่วยจากโรคมะเร็งกว่า 100,000 คน ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สำหรับโครงการหมวกมัดย้อม เป็นจุดเริ่มต้น ในการช่วยดูแลผู้ป่วย เนื่องจากผู้ป่วยที่รักษามะเร็งต้องทุกข์จากโรค และจากการรักษา โดยเมื่อรับเคมีบำบัด ทำให้ผมร่วง การมีหมวกทำให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจและเข้าสู่สังคมได้

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยต่างๆ เช่น การใช้วิกผม ซึ่งการใช้วิกไม่สะดวก ในเรื่องของการดูแล ซึ่งการดูแลวิกค่อนข้างยุ่งยาก ส่วนหมวกจะดูแลง่าย สามารถสวมใส่ออกสู่สังคมได้ง่าย ซึ่งโครงการนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น โดยทางโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยสามารถร่วมมือกัน ช่วยเหลือผู้ป่วยให้เกิดความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้านผู้ป่วยโรคมะเร็ง เล่าว่า เดิมเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่อ 5 ปีที่แล้ว และมาพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมเมื่อต้นปี จึงเข้ามารักษาโดยการฉายแสงที่โรงพยาบาลประมาณ 2 เดือน ทำให้ผมร่วง ส่วนใหญ่จะสวมหมวกไหมพรมสีดำ สีพื้นไปทำงาน เพราะว่าสุภาพ ที่เลือกสวมหมวกเนื่องจากสะดวกสบายกว่าต้องใส่วิก โดยวิกเมื่อใส่ไปนานจะรู้สึกร้อน และต้องเลือกวิกให้เหมาะกับตัวเราค่อนข้างลำบาก แต่ยังไรก็ตามขึ้นอยู่กับความสะดวกของตัวบุคคล สำหรับหมวกมัดย้อม ชอบมาก ส่วนตัวชอบงานฝีมือเป็นหมวกที่สวยงาม สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในการสวมใส่ออกไปข้างนอก ต้องขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาที่ได้จัดโครงการดังกล่าว

ขอบคุณภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*