‘เดียร์’ ร่วมเวที ‘ตั๊น-ช่อ’ เห็นตรงกันแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศ ทลายอคติเกี่ยวกับเพศหญิง

นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี  ..บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)โพสต์เฟซบุ๊กมีเนื้อหาดังนี้

สำหรับเดียร์การทำงานไม่ว่าจะในบริบทไหนทั้งในโลกธุรกิจวงการกีฬาหรือการเมืองก็มีประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีแต่วิธีการก้าวผ่านปัญหาของเดียร์คือการใช้สติและการตั้งใจทำงานให้ผลสำเร็จของงานเป็นเครื่องพิสูจน์และให้สังคมได้ตระหนักถึงเพศหญิงที่ควรได้รับความสนใจในเรื่องการทำงานเช่นเดียวกับเพศชายมากกว่าตัดสินจากเสื้อผ้าหน้าตาหรือกายภาพภายนอกเท่านั้น

เดียร์ต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดงานที่ให้โอกาสเดียร์ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการดีๆอย่างงานDragonfly 360 ที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้งานนี้คือการประชุมสุดยอดเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเป็นโครงการรณรงค์ที่มุ่งขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ความเสมอภาคทางเพศพร้อมกับส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงให้เป็นที่ยอมรับช่วยสร้างความตื่นตัวถึงปัญหาทั้งด้านความเสมอภาคความรุนแรงรวมถึงส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆให้กับผู้หญิงทุกคน

ในงานเดียร์พร้อมด้วยคุณช่อ พรรณิการ์ วานิชจากพรรคอนาคตใหม่ และคุณตั๊น จิตภัสร์ กฤดากรจากพรรคประชาธิปัตย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในหัวข้อเรื่อง‘Not Just Another Pretty Face’ ถึงแม้จะมาจากต่างพรรคแต่เราทั้งสามคนก็เห็นตรงกันในการที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมทางเพศเพื่อทลายกรอบความคิดและอคติที่มีเกี่ยวกับเพศหญิงสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*