‘หน่อย’ ล้อมวงคุยชาวสกลนคร พบ ‘ชิมช้อปใช้’ เงินกระจายไม่ถึงชุมชน

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 6พ.ย. โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ล้อมวงคุยพี่น้องสกลนคร พบโครงการ ชิมช้อปใช้ เงินไม่กระจายถึงแหล่งชุมชน รัฐบาลต้องดูแลเศรษฐกิจฐานรากโดยด่วน”

วันนี้หน่อยมาเยี่ยมเยียนพี่น้องและลงพื้นที่จังหวัด #สกลนคร โดยมี #ทีมเพื่อไทยสกลนคร คือ ส.ส.อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย ส.ส.อนุรักษ์ บุญศล ส.ส.สกุณา สาระนันท์ มาร่วมรับฟังปัญหาและนำไปต่อยอดในสภาเพื่อผลักดันให้เกิดการไก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ

การมาลงพื้นที่จังหวัดสกลนครในวันนี้ เป็นความตั้งใจที่จะมาพบปะและทำหน้าที่ในฐานะพรรคการเมืองที่ประชาชนให้ความไว้วางใจ และพี่น้องสกลนครได้ให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยอย่างอบอุ่นมาทุกยุคทุกสมัย #แบบยกจังหวัด ซึ่งจากข้อเท็จจริงพวกเราจะชนะการเลือกตั้งมาเป็นที่ 1 ของประเทศ แต่เพราะกติกาที่ไม่เป็นธรรมมุ่งเอาเปรียบ ทำให้เราไม่สามารถเข้าไปทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายบริหาร แต่พี่น้องก็ยังคงให้กำลังใจพวกเรามาโดยตลอด หน่อยบขอกราบขอบพระคุณหัวใจพี่น้องชาวสกลนครทุกท่านค่ะ

ถึงแม้พวกเราจะเป็น #ฝ่ายค้าน แต่หน่อยและทีมเพื่อไทยขอยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนทั่วประเทศและนำเอาข้อเสนอแนะทั้งหมดผลักดันไปสู่การแก้ไขอย่างยั่งยืน

วันนี้หน่อยและทีมเพื่อไทย ได้ล้อมวงพูดคุยกับพี่น้องสกลนคร ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก พี่น้องเล่าให้หน่อยฟังว่าปัญหาใหญ่ของปีนี้คือ #นำ้แล้ง ข้าวยืนต้นตาย

นอกจากปัญหาใหญ่เรื่องรายได้จากการทำนาแล้ว พี่น้องยังต้องการให้มีการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาในหลายด้าน อาทิ สนับสนุนการท่องเที่ยวและเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวแห่งใหม่ในชุมชน เพราะจะเป็นกลไกทำให้เกิดตลาดและสามารถต่อยอด สินค้าชุมชน ให้เกิดงานเกิดรายได้ อย่างแท้จริง เช่น การตัดเย็บเสื้อผ้า สินค้าจากผ้าทอมือ ซึ่งมีต้นแบบสินค้าชุมชน สามารถนำไปขาย ยังศูนย์การค้าที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯได้ ขณะที่โครงการนวัตวิถี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ยังไม่ตอบโจทย์ ของชาวบ้าน ขาดความยั่งยืนและต่อเนื่อง

นอกจากนั้น พี่น้องได้สะท้อนว่าโครงการ #ชิมช้อบใช้ โครงการยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ รายได้ยังไม่กระจายถึงชุมชนอย่างแท้จริง การใช้จ่าย ในลักษณะข้ามจังหวัด เป็นเสมือนการใช้เงิน ซื้อสินค้าในห้างขนาดใหญ่ จากในจังหวัดตนเอง เปลี่ยนมาเป็นในจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้น เงินที่รัฐบาลแจก จึงอยู่ในกระเป๋าของผู้ประกอบการรายใหญ่ มาไม่ถึงรายย่อยในพื้นที่จึงกระตุ้นเศรษฐกิจได้น้อยมาก ไม่สามารถสร้างรายได้ให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้ และเป็นมาตรการระยะสั้นที่ไม่ยั่งยืน

รัฐบาลต้องหันมาฟังเสียงประชาชน และแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดอย่างเร่งด่วน เพราะชาวบ้านไม่ได้รับอานิสงค์จากตรงนี้ ระบบบเศรษฐกิจฐานรากยังไม่แข็งแรงแบบที่โฆษณาว่าโตต่อเนื่องเลยนะคะ ถ้ารากไม่มั่นคงต้นไม้ที่โตก็พังครืนได้อย่างง่ายดายเหมือนกัน จากลมพายุจากภัยพิบัติเศรษฐกิจที่ถาโถมอยู่ ณ เวลานี้

นอกจากการได้พบปะพี่น้องแล้ว วันนี้หน่อยยังได้มีโอกาสไปที่ #วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวสลกนคร ได้เข้าสักการะ พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าอาวาส และกราบนมัสการ หลวงพ่อพระองค์แสน พระประธานภายในพระอุโบสถของวัด

ขอนำบุญมาฝากพี่น้องทุกคนด้วยนะคะ และหน่อยขอบคุณพี่น้องสกลนครที่มาตุ้มมาโฮม ฮักแพงให้กำลังใจหน่อยและทีมเพื่อไทยในวันนี้ค่ะ

สัญญาว่าเราจะจับมือผ่านทุกข์และทีมเพื่อไทยทุกคนขออาสาแก้ปัญหาให้พี่น้องอย่างสุดความสามารถค่ะ แล้วพบกันในจังหวัดต่อไปนะคะ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*